ΑΡΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Σικυώνος 2 Κιάτο

ττττ

ττττ
Εφαρμογές Διαχείρισης Δικτύου - «γαλάριζα»

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Τα «τάγματα ασφαλείας» ξανάρχονται!!

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται, για το χαρακτήρα και τον προσανατολισμό των κάθε λογής ενώσεων εφέδρων των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων φορέων με μορφή ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που παραπέμπουν καθαρά σε δομή και λειτουργία παραστρατιωτικών οργανώσεων, με ό,τι συνεπάγεται η παρουσία και η δράση τους για τις λαϊκές ελευθερίες. Εχει γίνει πλέον συστατικό στοιχείο της «εκπαίδευσής» τους - είτε αυτή γίνεται με ασκήσεις, είτε με σεμινάρια - η προετοιμασία τους για στρατιωτικές αποστολές σε «αστικό περιβάλλον», δηλαδή για αποστολές εσωτερικής κατασταλτικής δύναμης και «ανορθόδοξου πολέμου».


Ολα αυτά, αντικειμενικά συνδέονται κατευθείαν με τις αντίστοιχες ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, για αποστολές και ρόλους εσωτερικού κατασταλτικού χαρακτήρα. Αντίστοιχες ασκήσεις πραγματοποιούνται τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ.                                                                                                                                                                                                                          Τα παραπάνω δείχνουν ότι δομείται ένα κατασταλτικό πλαίσιο από στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις, στη βάση των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟικού δόγματος περί αντιμετώπισης των «ασύμμετρων απειλών» και με αντικειμενικό σκοπό τη στοχοποίηση των λαών και των κινημάτων τους, εντός και εκτός των χωρών - μελών του.


Το μέγεθος της ελληνικής εμπλοκής αποκαλύπτεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν και στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις τμήματα με αποστολή τη διεξαγωγή «ειδικών επιχειρήσεων», όπως αυτές που διεξάγει ο αμερικανικός στρατός. Μάλιστα, οι δυνάμεις αυτές, με τη δημιουργία του ΝΑΤΟικού «Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων», θα έχουν κοινό αντικείμενο εκπαίδευσης και θα πραγματοποιούν κοινές αποστολές με τις άλλες «συμμαχικές» δυνάμεις.


Η σύμφυση στρατιωτικών δομών με παραστρατιωτικές οργανώσεις αποκαλύπτει μια ακόμα πλευρά της κατασταλτικής στρατηγικής των ιμπεριαλιστικών κέντρων, όχι μόνο σε επίπεδο δόγματος αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια σειρά ασκήσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων, συμμετέχουν απόστρατοι από τις Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλία                                                                                                              Επιχειρήσεις σε «αστικό περιβάλλον»

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μία μετά την άλλη οι οργανώσεις εφέδρων - δεν πρόκειται για τις ενώσεις αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων - περιλαμβάνουν στην εκπαιδευτική τους δραστηριότητα «επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον». Μάλιστα, δίνουν σαφώς την εντύπωση, με τη φρασεολογία που χρησιμοποιούν και τους στόχους που θέτουν, ότι ο προσανατολισμός αυτός προέρχεται από ενιαίο κέντρο που συντονίζει και καθοδηγεί αυτές τις δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, προκύπτει σοβαρό ζήτημα «νομιμοποίησης» αυτών των οργανώσεων, καθώς πρόκειται για απλές ενώσεις προσώπων, που εκπαιδεύουν τα μέλη τους στη χρήση όπλων και σε πολεμικές αποστολές, ενώ ακόμα σοβαρότερο θέμα προκύπτει με τη λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών που παρέχουν τέτοιου είδους πολεμική εκπαίδευση. Οπως είναι γνωστό και κοινώς παραδεκτό, στρατιωτική εκπαίδευση παρέχουν αποκλειστικά και μόνο οι Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Το ίδιο το γεγονός των ασκήσεων και το περιεχόμενό τους με τη συμμετοχή ξένων «συμβούλων» φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα της εκπαίδευσης και της λειτουργίας στην Ελλάδα παραστρατιωτικών - παρακρατικών οργανώσεων με άδηλες διεθνείς διασυνδέσεις. Πέρα από όλα τα άλλα, η ύπαρξη αυτών των οργανώσεων και ιδιαίτερα των ιδιωτικών εταιρειών, παραπέμπουν σε χώρο στρατολόγησης μισθοφόρων για τις ιδιωτικές εταιρείες πολέμου, όπως αυτές που «δούλεψαν» στο Ιράκ όπως και για κάθε είδους βρώμικες αποστολές ανά τον κόσμο.

Σημειώνεται πως οι περισσότερες από τις ασκήσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν ιδιώτες (έφεδροι), έχουν χαρακτήρα σεμιναρίου, όπου οι συμμετέχοντες πληρώνουν ένα ποσόν που σε κάποιες περιπτώσεις πλησιάζει ακόμα και τα 500 ευρώ ανά άτομο, για να αποκτήσουν έναν τίτλο συμμετοχής που θα τους φανεί χρήσιμος για την αναζήτηση δουλειάς (π.χ. σε εταιρείες φύλαξης εγκαταστάσεων στα ανά τον κόσμο θέατρα των ιμπεριαλιστικών πολέμων).
Ασκήσεις εσωτερικής καταστολής

Σταχυολογώντας από τις διάφορες ιστοσελίδες μπορεί κανείς να σχηματίσει σαφή εικόνα γι' αυτόν τον προσανατολισμό. Ενδεικτικά και μόνο παραθέτουμε τα παρακάτω:

-- Στη Θεσσαλονίκη, στις 12-18 Μάρτη 2012, πραγματοποιείται σεμινάριο για εκπαίδευση ιδιωτών - παραστρατιωτικών σε «επιχειρήσεις υψηλής έντασης σε περιοχές υψηλού κινδύνου» και με αντικείμενο την «άμυνα εκ του σύνεγγυς» που διοργανώνεται από την «NNK Group».

Πρόκειται για μια εταιρεία ιδιωτικού στρατού, που, εκτός των άλλων, αναλαμβάνει και αποστολές προστασίας των θαλασσίων μεταφορών, πράγμα που, εκ των πραγμάτων, συνδέεται και με τους «ράμπο» που ετοιμάζονται να βάλουν στα εμπορικά πλοία, στο όνομα της αντιμετώπισης της «πειρατείας». Στο σεμινάριο, όπως διαφημίζεται, θα συμμετάσχουν πρώην στελέχη των βρετανικών Ειδικών Δυνάμεων SAS. Βέβαια, οι ασκούμενοι δε θα είναι στρατιωτικοί αλλά ιδιώτες, πράγμα που παραπέμπει κατευθείαν σε διαδικασίες αξιολόγησης - στρατολόγησης «εθελοντών» για ιδιωτικούς στρατούς.

Θα περιλαμβάνει ακόμα: «Αξιολόγηση απειλών, επισκέψεις σε τοποθεσίες, σχεδιασμός διαφορετικών φάσεων επιχειρήσεων, ασκήσεις προστασίας στατικών και κινούμενων στόχων, προστασία αυτοκινητοπομπών, τηλεπικοινωνίες ναυτιλίας, ενημέρωση για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED), τεχνικές αντιμετώπισης ενεδρών». Επιπλέον, το σεμινάριο περιλαμβάνει εκπαίδευση πάνω στη «διαχείριση προσωπικού, σύνταξη αναφορών ασφαλείας για χώρες, εκμάθηση των τοπικών θρησκευτικών και εθιμικών κανόνων και νόμων».

-- Στη Λάρισα στις 10-11 Μάρτη 2012, η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Λάρισας οργανώνει άσκηση CQB (Close Quarter Battle), δηλαδή μάχη σε κατοικημένη περιοχή. Η άσκηση, όπως αναφέρεται, θα γίνει σε χώρο με κατάλληλες προδιαγραφές για το αντικείμενο. Θα διδάξει αντισυνταγματάρχης ε.α., κάτοχος σχολείου CQB Γερμανίας και Βελγίου. Η άσκηση θα επικεντρωθεί στα εξής: «Πρόσβαση οχυρού. Πρόσβαση οχυρωμένης κατοικημένης περιοχής. Θέσεις μάχης: Λειτουργία ανά ομάδα κρούσης. Αμυνα/επίθεση χώρου. Αμυνα/επίθεση σε σκάλα. Ασφάλιση κατοικημένου χώρου. Απαγκίστρωση από κατοικημένο χώρο. Απεγκλωβισμός τραυματία ή αιχμαλώτου».

-- Στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΣΕΕΔ), διαβάζουμε το πρόγραμμα θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων του Συνδέσμου Αθηναίων Καταδρομέων (ΣΑΚ), όπου ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνονται: «Τετάρτη 15/2: Θεωρητικό για μάχη σε αστικό περιβάλλον - εκκαθάριση κτιρίων. Κυριακή 19/2: Πρακτική με χρήση «airsoft» στη μάχη σε αστικό περιβάλλον».

-- Ασκηση «Μακεδονομάχος 2012» στις 3 και 4 Μάρτη 2012 με διοργανωτή τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) στη Μακεδονία.«Η φετινή πανελλήνια συνεύρεση - άσκηση των ενεργών εφέδρων θα κινηθεί γύρω από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη συμμετοχή του περιπόλου αναγνωρίσεως της μητροπολιτικής ΛΕΦΕΔ στην άσκηση του αγγλικού στρατού CAMBRIAN PATROL 11», σύμφωνα με την αναγγελία της.

-- Ασκηση εφέδρων υπαξιωματικών και οπλιτών με διοργανωτή την Πανελλήνια Ενωση Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών (ΠΕΝΕΦΥΟ) στις 14-15 Γενάρη 2012 με θέμα «Αγώνας σε αστικό περιβάλλον». Στο πλαίσιο της άσκησης «εξηγήθηκε η τεχνική εισόδου σε κτίρια, οι ασκούμενοι εκλήθησαν, κατά ομάδες να διαπραγματευθούν σενάρια εκκαθάρισης κλειστού αγνώστου χώρου». Οπως διαβάζουμε στις σχετικές ιστοσελίδες, «τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμα, με κυριότερο ότι ο αγώνας σε αστικό περιβάλλον είναι από τις δυσκολότερες μορφές αγώνα που μπορεί να κληθεί να δώσει ο μαχητής, καθώς τα σενάρια που ενδέχεται να κληθεί να διαπραγματευθεί είναι, ίσως, άπειρα. Οπως είναι φυσικό, η εκπαίδευση σε ένα τέτοιο αντικείμενο δεν εξαντλείται έτσι εύκολα». Επίσης, στην άσκηση «εξηγήθηκε η τεχνική εισόδου σε κτίρια, οι ασκούμενοι εκλήθησαν, κατά ομάδες, να διαπραγματευθούν σενάρια εκκαθάρισης κλειστού αγνώστου χώρου, αρχικά χωρίς και στη συνέχεια με ενεργή απεικόνιση».

-- Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, το διάστημα 7 - 10 Γενάρη 2010, με διοργανωτές το Κέντρο Εκπαίδευσης Σκοποβολής της Ευρωπαϊκής Ενωσης Αλεξιπτωτιστών και τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Χαλκιδικής (απόστρατοι καταδρομείς), έγινε άσκηση - εκπαίδευση σε «σχολείο SWAT», με αντικείμενα «ειδικών δυνάμεων αστυνομικών υπηρεσιών» που περιελάμβανε «μάχη - τακτική σε αστικό περιβάλλον, κτίρια, εφόδους σε κτίρια και οχήματα», όπου το ρόλο των εκπαιδευτών είχαν «εν ενεργεία εκπαιδευτές από αστυνομικές υπηρεσίες από τις ΗΠΑ». SWAΤ (ομάδες ειδικών όπλων και τακτικής), αποκαλούνται οι παραστρατιωτικές ομάδες που λειτουργούν στις ΗΠΑ και είναι πλήρως ενσωματωμένες στους εκεί κατασταλτικούς μηχανισμούς.

Για το χαρακτήρα και τον πολιτικό προσανατολισμό αυτών των οργανώσεων, ενδεικτικά και μόνο να αναφέρουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων (ΠΟΕΔ), καλούσε τα μέλη της να πάρουν μέρος στις 12 Φλεβάρη 2012 στην εμφυλιοπολεμική «εορτή για την 63η επέτειο της Μάχης της Φλώρινας».

Επίσης, το γεγονός ότι μέλη αυτού του είδους των οργανώσεων μπορούν να γίνουν όχι μόνο έφεδροι αλλά και οποιοσδήποτε, ενισχύει το χαρακτήρα τους ότι πρόκειται για παραστρατιωτική - πολιτική οργάνωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ιστοσελίδα της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Λάρισας αναφέρεται πως «μέλη της ΛΕΚ Λάρισας μπορούν να γίνουν άρρενες πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις του στρατού με οποιονδήποτε βαθμό, καθώς και φίλοι, όλοι οι Ελληνες πολίτες άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν στη Λέσχη μέσω της εθελοντικής τους προσπάθειας και προσφοράς».
Με «προβιά» ΜΚΟ

Η συνδρομή των παραπάνω παραστρατιωτικών οργανώσεων στη διαμόρφωση ενός κατασταλτικού πλαισίου από κοινού με τις τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις, έχει ήδη θεσμοθετηθεί από το ΝΑΤΟ. Προσφέρεται στις παραστρατιωτικές οργανώσεις η «προβιά» των «μη κυβερνητικών οργανώσεων» (ΜΚΟ), ώστε όταν χρειαστεί, να παίξουν το ρόλο της σιδερένιας γροθιάς της αστικής εξουσίας και της δικτατορίας των μονοπωλίων ενάντια στους λαούς και τα κινήματά τους.

Το πλαίσιο αυτό το δίνει το «Συντονιστικό Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ» (NSCC). Το σχετικό νομοσχέδιο για την ελληνική συμμετοχή εγκρίθηκε τον Αύγουστο, με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ. από την αρμόδια επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής, σαν «Μνημόνιο κατανόησης» της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Σ' αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα συμμετοχής και μη ΝΑΤΟικών χωρών, καθώς και διεθνών οργανισμών, αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), «οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες του ΝΑΤΟ ή σε Νατοϊκές επιχειρήσεις της NSCC». Αυτό σημαίνει συνεργασία με πράκτορες, παρακρατικές δυνάμεις, αλλά και εταιρείες ιδιωτικών μισθοφορικών στρατών «παροχής πολεμικών υπηρεσιών».

Επίσης: «Αποστολή του NSCC είναι κυρίως η υποστήριξη των ειδικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη τη Συμμαχία (σ.σ. και στο εσωτερικό των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ), η παροχή στον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR) και τους υπόλοιπους Διοικητές των Συμμαχικών Διοικήσεων Επιχειρήσεων έγκαιρων και αποτελεσματικών συμβουλών για τις Special Operations Force (Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων) προς υποστήριξη του σχεδιασμού και εκτέλεσης των επιχειρήσεων σε καιρό ειρήνης και κρίσεων», σημειώνεται στο Μνημόνιο. Δηλαδή, «ειδικές επιχειρήσεις» και εντός των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εμπέδωση της ιμπεριαλιστικής «τάξης και ασφάλειας», με καταστολή των λαϊκών κινημάτων.
Συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, οργανικά συνδεδεμένες με τις ιμπεριαλιστικές δομές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, τόσο σε επίπεδο δόγματος όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, προετοιμάζονται για ρόλους εσωτερικής καταστολής, ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη συνδρομή τους και στις κάθε λογής παραστρατιωτικές οργανώσεις εφέδρων.

Ενδεικτικές είναι οι κάθε είδους ασκήσεις και σεμινάρια που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας επί ελληνικού εδάφους, άλλοτε με αποκλειστική συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων και άλλοτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ. Πρόκειται για ασκήσεις καταστολής πλήθους, ασκήσεις «διεξαγωγής επιχειρήσεων σε κατοικημένες περιοχές», αλλά και ασκήσεις «διαχείρισης κρίσεων», που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά επιβολής στρατιωτικού νόμου στην «υποθετική» περιοχή που απεικονίζουν, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις εμφανίζονται να θέτουν υπό τον έλεγχό τους όλες τις πολιτικές δομές, σύμφωνα με το σενάριο.

Στην Ελλάδα, έχουν διεξαχθεί από στρατιωτικές δυνάμεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 2003, όλων των ειδών οι ασκήσεις εσωτερικής καταστολής. Πλέον χαρακτηριστική είναι αυτή που έγινε στις αρχές Φλεβάρη 2011 στην Αργυρούπολη του Κιλκίς, όπου με τεθωρακισμένα οχήματα «διαλύθηκε» πλήθος «διαδηλωτών» που φώναζε ρυθμικά «φρίντομ» (ελευθερία). Επίσης, στις 29 Ιούλη 2008 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Πέραμο Αττικής άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων για αποστολές εντός πόλεων, που παραπέμπει σε ρόλους εσωτερικής κατασταλτικής δύναμης. Τις αποστολές αυτές τις ονομάζουν «Στρατιωτικές Επιχειρήσεις σε Αστικό Εδαφος» (ΣΕΑΕ) και σύμφωνα με το ΓΕΣ, «διεξάγονται εναντίον εχθρού που μπορεί να έχει αναμειχθεί με ομάδες πολιτών».

Τις τελευταίες μέρες έγινε επίσης γνωστό ότι σχεδιάζεται για τον ερχόμενο Νοέμβρη η διεξαγωγή στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας άσκησης στο πλαίσιο «Σχολείου Προχωρημένης εκπαίδευσης Αμυνας - Φρούρησης», με σενάριο «ατομικής τακτικής μάχης σε κλειστούς χώρους», δηλαδή σε κατοικημένες περιοχές και αστικό περιβάλλον.
από τον «Ριζοσπάστη» 11/3/2012 σελ.: 20                                                                                                ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ: Εφεδρεία στην καταστολή λαών και κινημάτων
Κυριάκος ΖΗΛΑΚΟΣ