ΑΡΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Σικυώνος 2 Κιάτο

ττττ

ττττ
Εφαρμογές Διαχείρισης Δικτύου - «γαλάριζα»

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις του δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ 2014 - 2020 που αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη


Στοχευόμενα, πολυετή προγράμματα, τα οποία συντάσσονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους, θα περιλαμβάνονται στο δεύτερο Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2014 - 2020.
Επιδίωξη του πυλώνα αυτού είναι η ξεχωριστή αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών που εμφανίζει η ύπαιθρος σε κάθε κράτος μέλος, αναδεικνύοντας πάντα τον πολλαπλό ρόλο που έχει και πρέπει να έχει η γεωργία στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
«Ως προς τον δεύτερο πυλώνα, δυσμενής για τη χώρα μας είναι η πρόβλεψη μειωμένου ποσοστού - από 85% σε 75% - της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, τις πολύ απομακρυσμένες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου», δηλώνει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και μέλος των Επιτροπών Γεωργίας και Προϋπολογισμών κ. Γεώργιος Παπαστάμκος.

Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σπύρος Δανέλλης, δηλώνει στον ΑγροΤύπο ότι «ο δεύτερος πυλώνας για το 2014 - 2020 εισάγει νέες έννοιες και δράσεις, όπως η καινοτομία και η μεταφορά της γνώσης, η διαχείριση κινδύνου, το σύστημα παροχής συμβουλών, η κατανόηση και η αποδοχή των οποίων θα είναι καταλυτικές για την οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου».