ΑΡΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Σικυώνος 2 Κιάτο

ττττ

ττττ
Εφαρμογές Διαχείρισης Δικτύου - «γαλάριζα»

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Υποχρεωτική εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ανακοινώνει τη λειτουργία το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών.

Στην ανακοίνωση αναφέρει

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (Ν. 3955/2011) είναι ήδη σε λειτουργία και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minagric.gr) παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής.

Σας επισημαίνουμε ότι η τυχόν εγγραφή των ενδιαφερομένων εμπόρων στα κλαδικά Μητρώα, δεν αναιρεί την υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος έμπορος είναι εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο Κλαδικό Μητρώο, αυτό θα καταχωρείται σε ειδικό πεδίο της αίτησης στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Κατά συνέπεια, η εγγραφή στα Κλαδικά Μητρώα, εφόσον αυτή επιβάλλεται, εξακολουθεί να ισχύει και ανανεώνεται, όπως και στο παρελθόν, ενώ παράλληλα είναι υποχρεωτική και η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Η εγγραφή στο τηρούμενο μητρώο των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν αναιρεί την υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο.