ΑΡΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Σικυώνος 2 Κιάτο

ττττ

ττττ
Εφαρμογές Διαχείρισης Δικτύου - «γαλάριζα»

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Έκθεση της ΕΕ,προβλέπει μείωση παραγωγής και εξαγωγών ελαιολάδου για την Ελλάδα

Έκθεση της ΕΕ, για τις προοπτικές του ελαιοκομικού τομέα μέχρι το 2020, προβλέπει μείωση παραγωγής και εξαγωγών ελαιολάδου για την Ελλάδα 

Τις προοπτικές για τον τομέα του ελαιολάδου στις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες της ΕΕ, από το 2012 μέχρι το 2020, καταγράφει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τάσεις του παρελθόντος κάνει προβλέψεις για την εξέλιξη του τομέα τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με αυτές η Ισπανία φαίνεται να έχει αυξητικές τάσεις στην παραγωγή της και αύξηση των αρδευόμενων ελαιώνων. Όσον αφορά την Ιταλία αναμένεται να παραμείνει σταθερή η παραγωγή της αν και για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να είναι σημαντική εξαγωγική δύναμη. Στην Ελλάδα αναμένεται να υπάρξει μικρή αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας, αλλά αναμένεται να μειωθούν οι στρεμματικές αποδόσεις, η παραγωγή και οι εξαγωγές ελαιολάδου.

Αναλυτικότερα η έκθεση αναφέρει για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα τα εξής:

Ισπανία
Όσον αφορά την Ισπανία με βάση την τάση που καταγράφηκε κατά την τελευταία δεκαετία, εκτιμούμε ότι η επιφάνεια του αρδευόμενου ελαιώνα θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά από 6.810.000 στρέμματα που ήταν το 2011 σε 7.710.000 στρέμματα το 2020. Αντίθετα οι μη αρδευόμενοι ελαιώνες αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 200.000 στρέμματα κατά την ίδια περίοδο, για να φτάσουν τα 10,7 εκατ. στρέμματα το 2020.
Η κατανάλωση ελαιολάδου στην Ισπανία κατά την περίοδο 2011 μέχρι 2020 αναμένεται να παραμείνει σταθερή σε 13,0 kg / έτος κατά κεφαλή, που αντιπροσωπεύει τη μέση κατανάλωση κατά την τελευταία δεκαετία. Λαμβάνοντας υπόψη μια μικρή αύξηση του πληθυσμού, αυτό θα μπορούσε να φέρει την ισπανική κατανάλωση ελαιολάδου σε 632.000 τόνους το 2020.
Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία, σε κανονικές κλιματολογικές συνθήκες, θα μπορούσε να φτάσει τους 1,68 εκατ. τόνους το 2020, με την υπόθεση ότι θα παραμείνουν σταθερές οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας.
Οι ισπανικές εξαγωγές ελαιολάδου μέχρι το 2020 αναμένεται να ακολουθήσει την ανοδική πορεία, με μια ισχυρότερη ανάπτυξη των εξαγωγικών ροών, που προορίζονται σε χώρες εκτός της ΕΕ σε σύγκριση με τις εξαγωγές στην αγορά της ΕΕ. Συνολικά, οι συνολικές εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν από 840.000 τόνους το 2011 σε 1,047 εκατ. τόνους το 2020.

Ιταλία
Για την Ιταλία, τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ δεν επιτρέπουν να γίνει διάκριση μεταξύ αρδευόμενων και μη αρδευόμενων εκτάσεων ελαιώνων. Πάντως οι προβλέψεις δείχνουν ότι η συνολική έκταση των ελαιώνων θα παραμείνει σταθερή μέχρι το 2020 σε περίπου 10,14 εκατ. στρέμματα, η οποία αντιστοιχεί στη μέση τιμή της περιόδου 2000 - 2010.
Οι στρεμματικές αποδόσεις ελαιολάδου στην Ιταλία αναμένεται να μειωθούν ελαφρώς από 459 kg/ εκτάριο που ήταν το 2011 σε 418 κιλά το 2020, ακολουθώντας την πτωτική τάση που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, η συνολική παραγωγή ελαιολάδου την περίοδο 2012 - 2020 θα μειωθεί από 538 σε 477 χιλιάδες τόνους.
Η ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου έχει επίσης πτωτική πορεία εδώ και μερικά χρόνια τώρα. Η έκθεση της ΕΕ υποθέτει ότι θα συνεχίσει να μειώνεται, από 660 000 τόνους το 2011 σε περίπου 620.000 τόνους το 2020.
Η Ιταλία αναμένεται να παραμείνει ένας σημαντικός εισαγωγέας του ελαιολάδου, αν και το εμπορικό έλλειμμα θα γίνει μικρότερο μέχρι το 2020. Οι ετήσιες εισαγωγές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 500.000 τόνους για όλη την περίοδο μέχρι το 2020. Από την άλλη οι ιταλικές εξαγωγές αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τάση της τελευταίας δεκαετίας και να φτάσουν περίπου στους 360.000 τόνους το 2020.

Ελλάδα
Για την Ελλάδα, η μόνη διαθέσιμη πηγή πληροφοριών για την έρευνα είναι τα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ότι η ελαιοκομική έκταση έχει επεκταθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν. Για την περίοδο 2012 - 2020, περιμένουμε μια συνέχιση αυτής της αυξητικής τάσης - αν και με βραδύτερους ρυθμούς - από 7.380.000 στρέμματα που ήταν το 2007, σε 7.670.000 στρέμματα το 2020.
Από την άλλη πλευρά, οι αποδόσεις αναμένεται να μειώνονται σημαντικά, για να φτάσουν τα 351 kg/ εκτάριο το 2020. Έτσι, αναμένεται η παραγωγή ελαιολάδου να είναι ελαφρώς μειωμένη, από 310.000 τόνους το 2011 σε 270.000 τόνους το 2020.
Η ελληνική ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου επίσης προβλέπεται ότι θα μειωθεί - από 228.000 τόνους το 2011 σε 202.000 τόνους το 2020 - ακολουθώντας την τάση των προηγούμενων ετών.
Στο παρελθόν, οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου έχουν μεταβληθεί σημαντικά από έτος σε έτος. Για την περίοδο μέχρι το 2020, οι εξαγωγές αναμένεται να παρουσιάσουν ελαφρά πτώση, για να φθάσουν τους 82.000 τόνους το 2020. Τέλος, οι ελληνικές εισαγωγές ελαιολάδου είναι αμελητέες και αναμένεται να παραμείνουν γύρω στους 3.000 τόνους κατά την περίοδο 2011-2020.
πηγή:agrotypos.gr